Revolutionizing IIoT and Industry 4.0 with Sensor-Online’s No-Code Edge Gateway

Introduction In the rapidly evolving landscape of the Industrial Internet of Things (IIoT) and Industry 4.0, the need for efficient, scalable, and versatile connectivity solutions is paramount. Sensor-Online’s IoT Edge Gateway emerges as a game-changer, offering unparalleled flexibility and ease of deployment for connecting a wide range of industrial protocols to cloud and IT systems.…

nis2-direktivet

Bygga IoT-system som följer NIS2-direktivet

NIS-direktivet för VA-branschen NIS-direktivet rör informations- och IT-säkerhetsfrågor och rör bland annat infrastrukturen i VA-nät. I många av våra kommuner finns idag en rad olika lösningar på plats för att lösa kommunikationen mellan stationer i vatten och avloppsnäten vilket av naturliga skäl inte kan ändras över en dag. Det finns många olika tekniker som spänner…

𝐄𝐱𝐩𝐨𝐫𝐭𝐞𝐫𝐚 𝐨𝐜𝐡 𝐝𝐞𝐥𝐚 𝐦ä𝐭𝐝𝐚𝐭𝐚 𝐭𝐢𝐥𝐥 𝐨𝐥𝐢𝐤𝐚 𝐯𝐚𝐥𝐟𝐫𝐢𝐚 ö𝐯𝐞𝐫ordnande 𝐬𝐲𝐬𝐭𝐞𝐦 𝐟ö𝐫 𝐝𝐞𝐛𝐢𝐭𝐞𝐫𝐢𝐧𝐠 (𝐈𝐌𝐃), 𝐬𝐭𝐲𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐨𝐜𝐡 𝐞𝐧𝐞𝐫𝐠𝐢𝐮𝐩𝐩𝐟ö𝐥𝐣𝐧𝐢𝐧𝐠.

𝐄𝐱𝐩𝐨𝐫𝐭𝐞𝐫𝐚 𝐨𝐜𝐡 𝐝𝐞𝐥𝐚 𝐦ä𝐭𝐝𝐚𝐭𝐚 𝐭𝐢𝐥𝐥 𝐨𝐥𝐢𝐤𝐚 𝐯𝐚𝐥𝐟𝐫𝐢𝐚 ö𝐯𝐞𝐫ordnande 𝐬𝐲𝐬𝐭𝐞𝐦 𝐟ö𝐫 𝐝𝐞𝐛𝐢𝐭𝐞𝐫𝐢𝐧𝐠 (𝐈𝐌𝐃), 𝐬𝐭𝐲𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐨𝐜𝐡 𝐞𝐧𝐞𝐫𝐠𝐢𝐮𝐩𝐩𝐟ö𝐥𝐣𝐧𝐢𝐧𝐠. Du vet väl att du som använder EcoGuard AB Air Receiver i fastigheten, nu kan koppla ihop dina mottagare med Mivo Connect och på så sätt samla alla dina trådlösa M-Bus, LoRaWAN och EcoGuard givare i en och samma #IMD lösning. Sensor-Online IOT platform stödjer kommunikation…

Radon_Intro

LoRaWAN radon gas detector

Radon is a radioactive gas that occurs naturally in the environment, and exposure to high radon levels can harm human health, leading to lung cancer. Radon gas can accumulate in buildings, especially in poorly ventilated spaces such as basements, and it is essential to monitor indoor radon levels to ensure safe living conditions. Make sure…

SO-1000

Combining IP cameras with IoT sensor

By combining IP cameras with IoT sensor data in technical installations, you can unlock even greater benefits. With Sensor-Online, you can easily connect one or hundreds of IP cameras to your facility, enabling remote monitoring and real-time data analysis. Our platform is designed to seamlessly integrate with your existing systems, providing a comprehensive view of your…