Silomonitoring application

We are connecting +1000 silos all over Scandinavia to Sensor-Online IOT platform using wireless devices and LIDAR sensor technology.  You can easily get the real-time level data of the material in the silo’s anytime and anywhere, so that you don’t needto climb the silo to inspect the silo, which protects your personal safety and also reduces human…

Sensor-Online Radio Planning Tool

Proper radio planning prevents unfavorable surprises. The first thing to do is find out which networks provide coverage in the areas where you want to deploy your IoT sensors. Most network providers publish coverage maps for the locations they serve. This gives already a rough idea of which LoRaWAN networks can be considered for your…

Lorawan 2 PLC

BridgeX, LoRaWAN2PLC converter

Present decoded #lorawan sensordata to your PLC/SCADA using the #modbusTCP protocol. Fetch your sensordata in holdingregisters you define using #BridgeX built in webgui. The #BRIDGEX converter contains a fully fledge lorawan server software, 300+ ready-made-lorawan-decoders for market leading sensors and a modbus server. #BRIDGEX is the fastest and most economical way to enhance your wired automationsystem with long range wireless sensortechnology. Add as many lorawan…

What is going on below ‘manholes’ and in pipes below ground ?

We can help you with bespoke wireless sensor solutions that communicate over #lpwan networks like #lorawan or #nbiotMonitor many things with Sensor-Online, the open IOT portal with built in capabilities like alarm management, open API, reporting, node-red. visualization and more. Send sensor data collectedwireless direct to existing PLC or SCADA systems. What do you want to measure ? • Waterlevel• Watertemperature•…

Flera nya IOT projekt

Vi har stor orderingång och vi levererar sensorteknologi och mjukvaror till alla typer av verksamheter, hela spannet från livsmedelstillverkning, fastighetsbolag till gruvindustri. Kronjuvelen i vår produktkatalog heter Sensor-Online, en IOT-portal som samlar in, sammanställer, visualiserar och övervakar sensordata på ett enkelt sätt. Digitalisering och effektivisering är ofta ledord hos de verksamheter vi stöttar, med rätt sensordata…

LoRaWAN Wireless Tiltmeter

A wireless tiltmeter measures the angle of inclination of the point where it is installed with an incredible accuracy and resolutions. The device transmits the measured angle at regular time intervals. It is full wireless, and battery can lasts for 10 years. The correction algorithm makes it extremely independent of mounting errors. By processing the…

Nodeledge ab och Svenska Elkedjan AB skriver samarbetsavtal

*** PRESS RELEASE ***Nodeledge ab och Svenska Elkedjan AB skriver ett samarbetsavtal kring #IMD och #IOT-applikationer. Grunden för samarbetet är IoT- och IMD-plattformen Sensor-Online.se, vilket gör det enkelt att skapa driftsäkra och intelligenta IoT lösningar för många applikationsområden, t.ex. inom fastigheter, industri, infrastruktur och kommunala sensorprojekt. Ihop med hårdvara från etablerade leverantörer och installation och drift från Elkedjans över 1700 elektriker ser…

Nu introducerar vi #MID godkända elmätare

Nu introducerar vi #MID godkända elmätare för blockmontage med LoRaWAN kommunikation. De har mycket god byggkvalitet och dessutom ett attraktivt pris. Varför IMD?Det finns många anledningar till att man inför individuell mätning och debitering av el, vatten eller värme i en fastighet eller i en förening. Oftast handlar det om en kombination av flera faktorer, bland annat…