Dynamic QRcode support

In various situations, humans often serve as the most efficient sensors, typically carrying internet-connected devices for immediate reporting. The Sensor-Online IoT platform now offers an innovative feature: durable, sequentially numbered QR code stickers designed to withstand the elements. These can be affixed to a multitude of assets, allowing for each QR code ID to be…

Enhancing Smart Buildings with Sensor-Online IoT Portal: Integrating LoRaWAN and BacNET

Introduction As technology advances, smart buildings have become increasingly prominent, forming a cornerstone of modern infrastructure. They contribute to improved efficiency, energy savings, and enhanced quality of life. A crucial aspect of smart building success is the integration of robust and flexible technologies like LoRaWAN and BacNET. Sensor-Online’s IoT portal offers a unique solution for…

nis2-direktivet

Bygga IoT-system som följer NIS2-direktivet

NIS-direktivet för VA-branschen NIS-direktivet rör informations- och IT-säkerhetsfrågor och rör bland annat infrastrukturen i VA-nät. I många av våra kommuner finns idag en rad olika lösningar på plats för att lösa kommunikationen mellan stationer i vatten och avloppsnäten vilket av naturliga skäl inte kan ändras över en dag. Det finns många olika tekniker som spänner…

Accelerate your path to Industry 4.0

Sensor-Online IOT portal seamlessly connects a wide range of devices, offering rapid, dependable, and secure access to valuable insights directly from industrial processes and embedded systems. This integrated solution empowers engineers and managers by providing real-time process data in a format that best suits their needs, whether it be a database, spreadsheet, or web page.…

The power of combining OPC, Modbus, MQTT, and LoRaWAN lies in their complementary strengths

The power of combining OPC, Modbus, MQTT, and LoRaWAN lies in their complementary strengths. OPC ensures interoperability, Modbus excels at data acquisition, MQTT offers efficient messaging, and LoRaWAN provides long-range connectivity. Together, they create a versatile and robust IoT and industrial automation solution capable of handling diverse applications and scenarios, from factory automation to remote…

Veni Metering, New B2B partner

*** Ny B2B partner *** för Sensor-Online IOT portal Med stor glädje och entusiasm presenterar vi vår senaste B2B-partner, Veni Metering! Samarbetet mellan Nodeledge ab, konsulter inom IoT och IoT-hårdvara och Veni Metering kommer göra det möjligt för fastighetsägare och företag att dra nytta av avancerade sensorlösningar för effektiv energiförvaltning och smarta fastighetsapplikationer. Sensor-Online insamlingsmotor för förbrukningsmätare stödjer #mbus, #lorawan och #NBiot som gör det…

Non-invasive water & leakage monitor for residential/commercial buildings

Sensor-Online IMD plugin now supports #lorawan clamp-on-water meter as well as all Mbus or LoRaWAN electricity meters on the market. The Smart Clamp-On Water Meter with #leakdetection Detection is a cutting-edge solution that streamlines water meter installation and data collection. This innovative device is IMD-approved, ensuring its accuracy and reliability. Its #clamp–#on #design eliminates the need for intrusive plumbing work, making installation #quick and #hasslefree. Equipped…

𝐄𝐱𝐩𝐨𝐫𝐭𝐞𝐫𝐚 𝐨𝐜𝐡 𝐝𝐞𝐥𝐚 𝐦ä𝐭𝐝𝐚𝐭𝐚 𝐭𝐢𝐥𝐥 𝐨𝐥𝐢𝐤𝐚 𝐯𝐚𝐥𝐟𝐫𝐢𝐚 ö𝐯𝐞𝐫ordnande 𝐬𝐲𝐬𝐭𝐞𝐦 𝐟ö𝐫 𝐝𝐞𝐛𝐢𝐭𝐞𝐫𝐢𝐧𝐠 (𝐈𝐌𝐃), 𝐬𝐭𝐲𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐨𝐜𝐡 𝐞𝐧𝐞𝐫𝐠𝐢𝐮𝐩𝐩𝐟ö𝐥𝐣𝐧𝐢𝐧𝐠.

𝐄𝐱𝐩𝐨𝐫𝐭𝐞𝐫𝐚 𝐨𝐜𝐡 𝐝𝐞𝐥𝐚 𝐦ä𝐭𝐝𝐚𝐭𝐚 𝐭𝐢𝐥𝐥 𝐨𝐥𝐢𝐤𝐚 𝐯𝐚𝐥𝐟𝐫𝐢𝐚 ö𝐯𝐞𝐫ordnande 𝐬𝐲𝐬𝐭𝐞𝐦 𝐟ö𝐫 𝐝𝐞𝐛𝐢𝐭𝐞𝐫𝐢𝐧𝐠 (𝐈𝐌𝐃), 𝐬𝐭𝐲𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐨𝐜𝐡 𝐞𝐧𝐞𝐫𝐠𝐢𝐮𝐩𝐩𝐟ö𝐥𝐣𝐧𝐢𝐧𝐠. Du vet väl att du som använder EcoGuard AB Air Receiver i fastigheten, nu kan koppla ihop dina mottagare med Mivo Connect och på så sätt samla alla dina trådlösa M-Bus, LoRaWAN och EcoGuard givare i en och samma #IMD lösning. Sensor-Online IOT platform stödjer kommunikation…