Sensor-Online uppdaterar Excel med sensor och förbrukningsdata!
Sensor-Online uppdaterar Excel med sensor och förbrukningsdata!

Effektiviteten i att låta förbrukningsmätare kommunicera direkt med kalkylblad, såsom Excel, för övervakning av fastighetskostnader och förbrukning kan markant förbättra beslutsfattandet och optimeringen av fastighetsdriften. Genom att integrera strömmande data från sensorer som mäter förbrukning av exempelvis el, vatten och värme, tillsammans med externa datakällor som väderprognoser från SMHI och elpriser från Nordpool, skapas en dynamisk och detaljerad översikt över fastighetens prestanda.

Sensor-Online genererar realtidsdata möjliggör för fastighetsförvaltare att direkt observera hur olika faktorer påverkar fastighetens energiförbrukning och kostnader. Med denna information tillgänglig i kalkylblad blir det enkelt att utföra analyser, identifiera trender och mönster, samt laborera med olika indata i formler för att beräkna nyckeltal som är relevanta för fastighetens drift och underhåll.

Förutom att erbjuda oöverträffad översikt, underlättar detta system också för proaktivt underhåll och energieffektivisering. Genom att analysera datan kan fastighetsförvaltare snabbt identifiera områden där det går att göra förbättringar eller där det finns behov av åtgärder för att minska slöseri med resurser. Detta kan leda till betydande kostnadsbesparingar och bidra till en mer hållbar fastighetsförvaltning.

Vidare möjliggör integrationen av externa datakällor, som väderinformation och elpriser, för förvaltare att anpassa fastighetens energiförbrukning efter yttre omständigheter. Till exempel kan uppvärmning och kylning optimeras baserat på väderprognoser för att maximera komforten för de boende samtidigt som energiförbrukningen hålls i schack.
Prev 1 of 1 Next
Prev 1 of 1 Next