BridgeX is a compact size IOT gateway, mighty in capability.

BridgeX is a versatile and cost-effective IoT gateway, designed to make integrating a wide range of devices straightforward. It acts as a universal connector, instantly compatible with over 400 #LoRaWAN sensors due to its built-in servers and smart #decoding technology. This ensures easy communication with various devices, making it a key player in diverse IoT environments. Beyond LoRaWAN, BridgeX…

How AI lower Energyconsumption in Buildings

Embracing the Future: AI’s Role in Reducing Building Energy Consumption In the modern world, where energy efficiency is not just a choice but a necessity, Artificial Intelligence (AI) stands out as a transformative tool in managing and reducing energy usage in buildings. This innovation is particularly crucial for sectors like IoT and IoT hardware, where…

nis2-direktivet

Bygga IoT-system som följer NIS2-direktivet

NIS-direktivet för VA-branschen NIS-direktivet rör informations- och IT-säkerhetsfrågor och rör bland annat infrastrukturen i VA-nät. I många av våra kommuner finns idag en rad olika lösningar på plats för att lösa kommunikationen mellan stationer i vatten och avloppsnäten vilket av naturliga skäl inte kan ändras över en dag. Det finns många olika tekniker som spänner…

Veni Metering, New B2B partner

*** Ny B2B partner *** för Sensor-Online IOT portal Med stor glädje och entusiasm presenterar vi vår senaste B2B-partner, Veni Metering! Samarbetet mellan Nodeledge ab, konsulter inom IoT och IoT-hårdvara och Veni Metering kommer göra det möjligt för fastighetsägare och företag att dra nytta av avancerade sensorlösningar för effektiv energiförvaltning och smarta fastighetsapplikationer. Sensor-Online insamlingsmotor för förbrukningsmätare stödjer #mbus, #lorawan och #NBiot som gör det…

Non-invasive water & leakage monitor for residential/commercial buildings

Sensor-Online IMD plugin now supports #lorawan clamp-on-water meter as well as all Mbus or LoRaWAN electricity meters on the market. The Smart Clamp-On Water Meter with #leakdetection Detection is a cutting-edge solution that streamlines water meter installation and data collection. This innovative device is IMD-approved, ensuring its accuracy and reliability. Its #clamp–#on #design eliminates the need for intrusive plumbing work, making installation #quick and #hasslefree. Equipped…

𝐄𝐱𝐩𝐨𝐫𝐭𝐞𝐫𝐚 𝐨𝐜𝐡 𝐝𝐞𝐥𝐚 𝐦ä𝐭𝐝𝐚𝐭𝐚 𝐭𝐢𝐥𝐥 𝐨𝐥𝐢𝐤𝐚 𝐯𝐚𝐥𝐟𝐫𝐢𝐚 ö𝐯𝐞𝐫ordnande 𝐬𝐲𝐬𝐭𝐞𝐦 𝐟ö𝐫 𝐝𝐞𝐛𝐢𝐭𝐞𝐫𝐢𝐧𝐠 (𝐈𝐌𝐃), 𝐬𝐭𝐲𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐨𝐜𝐡 𝐞𝐧𝐞𝐫𝐠𝐢𝐮𝐩𝐩𝐟ö𝐥𝐣𝐧𝐢𝐧𝐠.

𝐄𝐱𝐩𝐨𝐫𝐭𝐞𝐫𝐚 𝐨𝐜𝐡 𝐝𝐞𝐥𝐚 𝐦ä𝐭𝐝𝐚𝐭𝐚 𝐭𝐢𝐥𝐥 𝐨𝐥𝐢𝐤𝐚 𝐯𝐚𝐥𝐟𝐫𝐢𝐚 ö𝐯𝐞𝐫ordnande 𝐬𝐲𝐬𝐭𝐞𝐦 𝐟ö𝐫 𝐝𝐞𝐛𝐢𝐭𝐞𝐫𝐢𝐧𝐠 (𝐈𝐌𝐃), 𝐬𝐭𝐲𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐨𝐜𝐡 𝐞𝐧𝐞𝐫𝐠𝐢𝐮𝐩𝐩𝐟ö𝐥𝐣𝐧𝐢𝐧𝐠. Du vet väl att du som använder EcoGuard AB Air Receiver i fastigheten, nu kan koppla ihop dina mottagare med Mivo Connect och på så sätt samla alla dina trådlösa M-Bus, LoRaWAN och EcoGuard givare i en och samma #IMD lösning. Sensor-Online IOT platform stödjer kommunikation…

Sophisticated multi-comm IoT devices for simplifying remote monitoring

EWS design and manufacture a range of sophisticated multi-comm IoT devices for simplifying remote monitoring across a range of applications including surface water, groundwater, weather, environmental, geotechnical, and structural monitoring which span multiple industries including mining, government, energy, rail, construction, and agriculture.  All of our products are capable of transmitting data over 4GLTE or Satellite networks.…

LoRaWAN Radon gas sensor

#Radon gas is a naturally occurring radioactive gas present in the bedrock and can seep into buildings. Exposure to high levels of radon gas is a serious public health concern, as it can cause lung cancer. In Sweden alone, hundreds of people are affected by lung #cancer each year due to radon exposure. To address this issue, a…