BridgeX is a compact size IOT gateway, mighty in capability.

BridgeX is a versatile and cost-effective IoT gateway, designed to make integrating a wide range of devices straightforward. It acts as a universal connector, instantly compatible with over 400 #LoRaWAN sensors due to its built-in servers and smart #decoding technology. This ensures easy communication with various devices, making it a key player in diverse IoT environments. Beyond LoRaWAN, BridgeX…

How AI lower Energyconsumption in Buildings

Embracing the Future: AI’s Role in Reducing Building Energy Consumption In the modern world, where energy efficiency is not just a choice but a necessity, Artificial Intelligence (AI) stands out as a transformative tool in managing and reducing energy usage in buildings. This innovation is particularly crucial for sectors like IoT and IoT hardware, where…

Revolutionizing IIoT and Industry 4.0 with Sensor-Online’s No-Code Edge Gateway

Introduction In the rapidly evolving landscape of the Industrial Internet of Things (IIoT) and Industry 4.0, the need for efficient, scalable, and versatile connectivity solutions is paramount. Sensor-Online’s IoT Edge Gateway emerges as a game-changer, offering unparalleled flexibility and ease of deployment for connecting a wide range of industrial protocols to cloud and IT systems.…

Veni Metering, New B2B partner

*** Ny B2B partner *** för Sensor-Online IOT portal Med stor glädje och entusiasm presenterar vi vår senaste B2B-partner, Veni Metering! Samarbetet mellan Nodeledge ab, konsulter inom IoT och IoT-hårdvara och Veni Metering kommer göra det möjligt för fastighetsägare och företag att dra nytta av avancerade sensorlösningar för effektiv energiförvaltning och smarta fastighetsapplikationer. Sensor-Online insamlingsmotor för förbrukningsmätare stödjer #mbus, #lorawan och #NBiot som gör det…

mid1

Nu introducerar vi #MID godkända elmätare

Nu introducerar vi #MID godkända elmätare för blockmontage med LoRaWAN kommunikation. De har mycket god byggkvalitet och dessutom ett attraktivt pris. Varför IMD?Det finns många anledningar till att man inför individuell mätning och debitering av el, vatten eller värme i en fastighet eller i en förening. Oftast handlar det om en kombination av flera faktorer, bland annat…

Kamstrup

Vi är glada för vår nya B2B partner Kamstrup

Nodeledge ab med produkten Sensor-Online ingår samarbetsavtal med Kamstrup. Kamstrup är världsledande tillverkare av systemlösningar för smart energi- och vattenmätning. Våra lösningar används över hela världen av kommuner, energibolag och fastighetsförvaltare och tillhandahåller tillförlitlig och kostnadseffektiv mätning. Genom att förutse våra kunders utmaningar ger vi dem möjlighet att bidra till ett bättre företagsklimat och de kan i sin tur erbjuda…