good2

Introduction to LoRaWAN Devices for Smartcities

As the world continues to rapidly urbanize, cities are looking for innovative solutions to improve their infrastructure and services. Smartcity applications have emerged as a promising solution, utilizing sensors and communication technologies to optimize everything from traffic flow to waste management. However, there is one technology that stands out among the rest: LoRaWAN devices. With…

SO-1000

Combining IP cameras with IoT sensor

By combining IP cameras with IoT sensor data in technical installations, you can unlock even greater benefits. With Sensor-Online, you can easily connect one or hundreds of IP cameras to your facility, enabling remote monitoring and real-time data analysis. Our platform is designed to seamlessly integrate with your existing systems, providing a comprehensive view of your…

mid1

Nu introducerar vi #MID godkända elmätare

Nu introducerar vi #MID godkända elmätare för blockmontage med LoRaWAN kommunikation. De har mycket god byggkvalitet och dessutom ett attraktivt pris. Varför IMD?Det finns många anledningar till att man inför individuell mätning och debitering av el, vatten eller värme i en fastighet eller i en förening. Oftast handlar det om en kombination av flera faktorer, bland annat…

The built in scriptengine

Sensor-Online™ IOT portal comes with a built in scripting engine, the syntax is 100% JavaScript. The scripting engine allows you to create new sensor information based on conditions/formulas and the results are written back to the database and can be used in dashboards, reports and alarm management. Total flexibility is the result with our scripting…

Sensor Online presentations video

Sensor-Online™ är en öppen, flexibel, framtidssäker och skalbar IoT -plattform som låter dig bygga ditt eget IoT system baserat på en stabil och flexibel IoT-stack med alla nödvändiga funktioner. Vi stödjer populära sensorfabrikat oavsett tillverkare och  kommunikationsprotokoll. Sensor-Online’s öppna API:er och protokoll gör det enkelt att integrera offentliga data och sensorer, samhällsnätverkstjänster och tredjepartsprodukter och…