Revolutionizing IIoT and Industry 4.0 with Sensor-Online’s No-Code Edge Gateway

Introduction In the rapidly evolving landscape of the Industrial Internet of Things (IIoT) and Industry 4.0, the need for efficient, scalable, and versatile connectivity solutions is paramount. Sensor-Online’s IoT Edge Gateway emerges as a game-changer, offering unparalleled flexibility and ease of deployment for connecting a wide range of industrial protocols to cloud and IT systems.…

nis2-direktivet

Bygga IoT-system som följer NIS2-direktivet

NIS-direktivet för VA-branschen NIS-direktivet rör informations- och IT-säkerhetsfrågor och rör bland annat infrastrukturen i VA-nät. I många av våra kommuner finns idag en rad olika lösningar på plats för att lösa kommunikationen mellan stationer i vatten och avloppsnäten vilket av naturliga skäl inte kan ändras över en dag. Det finns många olika tekniker som spänner…

mid1

Nu introducerar vi #MID godkända elmätare

Nu introducerar vi #MID godkända elmätare för blockmontage med LoRaWAN kommunikation. De har mycket god byggkvalitet och dessutom ett attraktivt pris. Varför IMD?Det finns många anledningar till att man inför individuell mätning och debitering av el, vatten eller värme i en fastighet eller i en förening. Oftast handlar det om en kombination av flera faktorer, bland annat…

OEE

OEE, Enhance and visualize your company’s productivity 

Enhance and visualize your company’s productivity with the.flexible and scalable IOT platform Sensor-Online. We make it easy and affordable to monitor and enhance your manufacturing #oee (Overall Equipment Effectiveness). Add wired and/or wireless sensors to measure the productivity in your manufacturing process and capture real-time data for a bird’s eye view of your production. Machine RuntimeKnow the exact runtime…