grundvatten1

Trådlös och automatisk grundvattenmätning

Vi erbjuder lösningar för automatisk grundvattenmätning på valfria intervaller, platser, djup och med gratis kommunikation. Med hjälp av Nodeledge ab mjukvara Sensor-Online kan du smidigt samla in och analysera data för att bättre förstå hur ditt VA system och dina vattentäckter fungerar. Övervaka, larma, följ historiken och identifiera avvikelser. Skicka sensordata som är insamlad trådlöst vidare till befintliga #PLC#SCADA I…