BridgeX is a compact size IOT gateway, mighty in capability.

BridgeX is a versatile and cost-effective IoT gateway, designed to make integrating a wide range of devices straightforward. It acts as a universal connector, instantly compatible with over 400 #LoRaWAN sensors due to its built-in servers and smart #decoding technology. This ensures easy communication with various devices, making it a key player in diverse IoT environments. Beyond LoRaWAN, BridgeX…

Revolutionizing IIoT and Industry 4.0 with Sensor-Online’s No-Code Edge Gateway

Introduction In the rapidly evolving landscape of the Industrial Internet of Things (IIoT) and Industry 4.0, the need for efficient, scalable, and versatile connectivity solutions is paramount. Sensor-Online’s IoT Edge Gateway emerges as a game-changer, offering unparalleled flexibility and ease of deployment for connecting a wide range of industrial protocols to cloud and IT systems.…

nis2-direktivet

Bygga IoT-system som följer NIS2-direktivet

NIS-direktivet för VA-branschen NIS-direktivet rör informations- och IT-säkerhetsfrågor och rör bland annat infrastrukturen i VA-nät. I många av våra kommuner finns idag en rad olika lösningar på plats för att lösa kommunikationen mellan stationer i vatten och avloppsnäten vilket av naturliga skäl inte kan ändras över en dag. Det finns många olika tekniker som spänner…

Veni Metering, New B2B partner

*** Ny B2B partner *** för Sensor-Online IOT portal Med stor glädje och entusiasm presenterar vi vår senaste B2B-partner, Veni Metering! Samarbetet mellan Nodeledge ab, konsulter inom IoT och IoT-hårdvara och Veni Metering kommer göra det möjligt för fastighetsägare och företag att dra nytta av avancerade sensorlösningar för effektiv energiförvaltning och smarta fastighetsapplikationer. Sensor-Online insamlingsmotor för förbrukningsmätare stödjer #mbus, #lorawan och #NBiot som gör det…

Sophisticated multi-comm IoT devices for simplifying remote monitoring

EWS design and manufacture a range of sophisticated multi-comm IoT devices for simplifying remote monitoring across a range of applications including surface water, groundwater, weather, environmental, geotechnical, and structural monitoring which span multiple industries including mining, government, energy, rail, construction, and agriculture.  All of our products are capable of transmitting data over 4GLTE or Satellite networks.…

conductivity

Measuring Conductivity in Storm and Waste Water

Nodeledge ab offers a crucial instrument for determining the conductivity of Storm and Waste Water. This solution is made up of battery-operated and wireless sensors, Internet of Things (IoT) technologies like LoRaWAN and NB-IoT, and Sensor-Online, which offers a cost-efficient and effective way of collecting and managing conductivity data from remote locations. With these tools, decision-makers…

grundvatten1

Trådlös och automatisk grundvattenmätning

Vi erbjuder lösningar för automatisk grundvattenmätning på valfria intervaller, platser, djup och med gratis kommunikation. Med hjälp av Nodeledge ab mjukvara Sensor-Online kan du smidigt samla in och analysera data för att bättre förstå hur ditt VA system och dina vattentäckter fungerar. Övervaka, larma, följ historiken och identifiera avvikelser. Skicka sensordata som är insamlad trådlöst vidare till befintliga #PLC#SCADA I…

Sensor Online presentations video

Sensor-Online™ är en öppen, flexibel, framtidssäker och skalbar IoT -plattform som låter dig bygga ditt eget IoT system baserat på en stabil och flexibel IoT-stack med alla nödvändiga funktioner. Vi stödjer populära sensorfabrikat oavsett tillverkare och  kommunikationsprotokoll. Sensor-Online’s öppna API:er och protokoll gör det enkelt att integrera offentliga data och sensorer, samhällsnätverkstjänster och tredjepartsprodukter och…