Sophisticated multi-comm IoT devices for simplifying remote monitoring

EWS design and manufacture a range of sophisticated multi-comm IoT devices for simplifying remote monitoring across a range of applications including surface water, groundwater, weather, environmental, geotechnical, and structural monitoring which span multiple industries including mining, government, energy, rail, construction, and agriculture.  All of our products are capable of transmitting data over 4GLTE or Satellite networks.…

conductivity

Measuring Conductivity in Storm and Waste Water

Nodeledge ab offers a crucial instrument for determining the conductivity of Storm and Waste Water. This solution is made up of battery-operated and wireless sensors, Internet of Things (IoT) technologies like LoRaWAN and NB-IoT, and Sensor-Online, which offers a cost-efficient and effective way of collecting and managing conductivity data from remote locations. With these tools, decision-makers…

grundvatten1

Trådlös och automatisk grundvattenmätning

Vi erbjuder lösningar för automatisk grundvattenmätning på valfria intervaller, platser, djup och med gratis kommunikation. Med hjälp av Nodeledge ab mjukvara Sensor-Online kan du smidigt samla in och analysera data för att bättre förstå hur ditt VA system och dina vattentäckter fungerar. Övervaka, larma, följ historiken och identifiera avvikelser. Skicka sensordata som är insamlad trådlöst vidare till befintliga #PLC#SCADA I…

Sensor Online presentations video

Sensor-Online™ är en öppen, flexibel, framtidssäker och skalbar IoT -plattform som låter dig bygga ditt eget IoT system baserat på en stabil och flexibel IoT-stack med alla nödvändiga funktioner. Vi stödjer populära sensorfabrikat oavsett tillverkare och  kommunikationsprotokoll. Sensor-Online’s öppna API:er och protokoll gör det enkelt att integrera offentliga data och sensorer, samhällsnätverkstjänster och tredjepartsprodukter och…