How AI lower Energyconsumption in Buildings

Embracing the Future: AI’s Role in Reducing Building Energy Consumption In the modern world, where energy efficiency is not just a choice but a necessity, Artificial Intelligence (AI) stands out as a transformative tool in managing and reducing energy usage in buildings. This innovation is particularly crucial for sectors like IoT and IoT hardware, where…

Veni Metering, New B2B partner

*** Ny B2B partner *** för Sensor-Online IOT portal Med stor glädje och entusiasm presenterar vi vår senaste B2B-partner, Veni Metering! Samarbetet mellan Nodeledge ab, konsulter inom IoT och IoT-hårdvara och Veni Metering kommer göra det möjligt för fastighetsägare och företag att dra nytta av avancerade sensorlösningar för effektiv energiförvaltning och smarta fastighetsapplikationer. Sensor-Online insamlingsmotor för förbrukningsmätare stödjer #mbus, #lorawan och #NBiot som gör det…