Övervakning och larm

Loggning dygnet runt. Övervakning och larmfunktion är nyckeln till ett väl fungerande mätsystem. Larm hjälper dig att drastiskt minska eventuella skador på eller förluster av prover till följd av bristande interna förhållanden. När de faktiska förhållandena avviker mot dina specifikationer utlöses ett larm. Sensor-online kan då vägleda dig att vidta rätt åtgärder. Alla åtgärder loggas och sparas…