Sensor-Online™ är en webbaserad och öppen IoT-plattform med bred funktionalitet som garanterar nytta, flexibilitet och skalbarhet. Bygg ditt IoT system baserat på en stabil och flexibel IoT-stack med alla nödvändiga funktioner. Plattformen stödjer populära sensorer oavsett tillverkare och kommunikationsprotokoll. Sensor-Online’s öppna API:er och protokoll gör det enkelt att integrera offentliga data och sensorer, samhällsnätverkstjänster och tredjepartsprodukter och system. Sensor-Online™ är byggt med fokus på enkelhet och användarupplevelse

Sensor-Online™ är en unik och öppen IoT-plattform som dessutom är fabrikat och teknikoberoende för enkel hantering av sensorer, nätverk, användare och data. Portalens sofistikerade arkitektur medger en mycket flexibel och finkornig rättighetshantering.

Sensor-Online™ fungerar också som en central lagringsplats och tar på sig uppgifter som dataaggregering, visualisering, larmhantering, rapportgenerering och vidarebefordran av data till 3:e parts systemen. Vi har samlat och standardiserat de funktioner och verktyg som krävs för att snabbt och enkelt kunna koppla samman idéer, sensorer och utrustningar.

Plattformen stödjer ett mycket stort antal sensor-moduler oavsett fabrikat och fungerar lika bra att använda lokalt såväl som i molnet. Vi hjälper dig i alla steg från planering, inkoppling av dina utrustningar till att göra kundunika anpassningar och moduler. IoT är många saker men i slutändan handlar det om kommunikation och interaktion mellan människa och utrustning. Vår programvara kan integreras med API, OPC-baserade datatjänster som PLC, GIS, SCADA, offentliga data och sensorer mycket mer.

Sensor-Online™ en prisvärd och öppen IoT plattform som mäter, styr, loggar, upptäcker, förhindrar och förenklar oavsett vilket sensorfabrikat och nätleverantör som väljs.

SaaS (software as a service)

Anslut era sensorer till Sensor- Onlines IoT Platform™ och kom igång direkt. Utrustad med historisk och realtidsinformation får ni tillgång till värdefulla insikter i er verksamhet – allt genom våra molntjänster. Plattformen är fast prissatt och licensbaserad och låter dig utvidga, anpassa, konfigurera och konfigurera modulerna i plattformen så att de passar dina behov när krav, roller och uppgifter ändras som en del av standardlösningen!

Ring oss så gör vi en online demo så du kan ta en titt på hur du kan öka effektiviteten, minska kostnader för produktion, förutsäga underhåll och förbättra produktiviteten och säkerheten. Vår IoT plattform gör ditt jobb enkelt och resultatet är en mer kostnadseffektiv drift och en säkrare miljö. Sensor-Online™ är en unik IoT plattform för sensorer inom smarta byggnader, industri och städer baserade på LoRawan

On-Premise installation ( hos dig )

Ett Sensor-Online system som är installerat i en server som du äger eller hyr. On-Premise installation som system är att föredra om du av t.ex. kostnads eller säkerhetsskäl vill drifta ditt eget sensornätverk med LoRaWAN. Fördelen med ett privat nätverk att alla gateways kan installeras i ert egna nätverk skyddade bakom brandväggen vilket innebär att ingen sensordata exponeras på internet och portar i företagets brandvägg kan vara stängda.

Ingående delar i ett “Privat LORAWAN-nätverk – plats installerat”

 • En eller flera LoRaWAN-gateways, med Ethernet- eller 4/5G-backhaul-kommunikation

 • En LORAWAN-nätverksservermjukvara, installerad och konfigurerad på en av dina servrar. Denna server, hörnstenen i LORAWAN-arkitekturen, hanterar gateways och sensorer, levererar data som samlats in av sensorerna (upplänk) och hanterar sändning av data till sensorerna (nedlänk).

 • Nätverksservern erbjuder JSON Rest eller MQTT API för interaktion med dina IOT-applikationer

 • Vi erbjuder installation, utbildning och dokumentation av ditt LORAWAN-nätverk

Sensor-Online är designat från grunden med möjligheter för Multi-Tenancy drift. Multi-Tenant – Multi-tenancy innebär att en enda instans av programvaran och dess stödjande infrastruktur tjänar flera kunder. Varje kund delar programvaran och delar också en enda databas. Varje hyresgästs data är isolerade och förblir osynliga för andra hyresgäster.

Många kundkonton och användare kan hysas i systemet som hanteras var för sig i ‘vattentäta skott’

 • Obegränsat antal sub-konton med separata användare och login

 • Obegränsade antal användare

 • Obegränsat antal sensorer

 • Obegränsat antal individuella Dashboards

 • Obegränsat antal larmmottagare

 • Obegränsat antal rapportmottagare

Sensor-Online API och portal kan installeras och driftas på din egen server, domän och med ditt eget varumärke.

Vad är White Label Enkelt uttryckt, alternativet white label låter dig göra en 1: 1-kopia av Sensor-Online plattformen och placera den på önskad domän, ladda upp en anpassad logotyp och webbläsarikon och anslut en personlig e-post för registrering, lösenord återställning och avisering.

Öppen och teknikoberoende plattform

Sensor-Online™ är en unik och öppen IoT-plattform som dessutom är fabrikat och teknikoberoende för enkel hantering av sensorer, nätverk, användare och data. Portalens sofistikerade arkitektur medger en mycket flexibel och finkornig rättighetshantering.

Sensor-Online™ fungerar också som en central lagringsplats och tar på sig uppgifter som dataaggregering, visualisering, larmhantering, rapportgenerering och vidarebefordran av data till 3:e parts systemen. Vi har samlat och standardiserat de funktioner och verktyg som krävs för att snabbt och enkelt kunna koppla samman idéer, sensorer och utrustningar.

Plattformen stödjer ett mycket stort antal sensor-moduler oavsett fabrikat och fungerar lika bra att använda lokalt såväl som i molnet. Vi hjälper dig i alla steg från planering, inkoppling av dina utrustningar till att göra kundunika anpassningar och moduler. IoT är många saker men i slutändan handlar det om kommunikation och interaktion mellan människa och utrustning. Vår programvara kan integreras med API, OPC-baserade datatjänster som PLC, GIS, SCADA, offentliga data och sensorer mycket mer.

Sensor-Online™ en prisvärd och öppen IoT plattform som mäter, styr, loggar, upptäcker, förhindrar och förenklar oavsett vilket sensorfabrikat och nätleverantör som väljs.

Flexibel installation

SaaS (software as a service)

Anslut era sensorer till Sensor- Onlines IoT Platform™ och kom igång direkt. Utrustad med historisk och realtidsinformation får ni tillgång till värdefulla insikter i er verksamhet – allt genom våra molntjänster. Plattformen är fast prissatt och licensbaserad och låter dig utvidga, anpassa, konfigurera och konfigurera modulerna i plattformen så att de passar dina behov när krav, roller och uppgifter ändras som en del av standardlösningen!

Ring oss så gör vi en online demo så du kan ta en titt på hur du kan öka effektiviteten, minska kostnader för produktion, förutsäga underhåll och förbättra produktiviteten och säkerheten. Vår IoT plattform gör ditt jobb enkelt och resultatet är en mer kostnadseffektiv drift och en säkrare miljö. Sensor-Online™ är en unik IoT plattform för sensorer inom smarta byggnader, industri och städer baserade på LoRawan

On-Premise installation ( hos dig )

Ett Sensor-Online system som är installerat i en server som du äger eller hyr. On-Premise installation som system är att föredra om du av t.ex. kostnads eller säkerhetsskäl vill drifta ditt eget sensornätverk med LoRaWAN. Fördelen med ett privat nätverk att alla gateways kan installeras i ert egna nätverk skyddade bakom brandväggen vilket innebär att ingen sensordata exponeras på internet och portar i företagets brandvägg kan vara stängda.

Ingående delar i ett “Privat LORAWAN-nätverk – plats installerat”

 • En eller flera LoRaWAN-gateways, med Ethernet- eller 4/5G-backhaul-kommunikation

 • En LORAWAN-nätverksservermjukvara, installerad och konfigurerad på en av dina servrar. Denna server, hörnstenen i LORAWAN-arkitekturen, hanterar gateways och sensorer, levererar data som samlats in av sensorerna (upplänk) och hanterar sändning av data till sensorerna (nedlänk).

 • Nätverksservern erbjuder JSON Rest eller MQTT API för interaktion med dina IOT-applikationer

 • Vi erbjuder installation, utbildning och dokumentation av ditt LORAWAN-nätverk

Multi-tenancy

Sensor-Online är designat från grunden med möjligheter för Multi-Tenancy drift. Multi-Tenant – Multi-tenancy innebär att en enda instans av programvaran och dess stödjande infrastruktur tjänar flera kunder. Varje kund delar programvaran och delar också en enda databas. Varje hyresgästs data är isolerade och förblir osynliga för andra hyresgäster.

Många kundkonton och användare kan hysas i systemet som hanteras var för sig i ‘vattentäta skott’

 • Obegränsat antal sub-konton med separata användare och login

 • Obegränsade antal användare

 • Obegränsat antal sensorer

 • Obegränsat antal individuella Dashboards

 • Obegränsat antal larmmottagare

 • Obegränsat antal rapportmottagare

OEM/Whitelabel

Sensor-Online API och portal kan installeras och driftas på din egen server, domän och med ditt eget varumärke.

Vad är White Label Enkelt uttryckt, alternativet white label låter dig göra en 1: 1-kopia av Sensor-Online plattformen och placera den på önskad domän, ladda upp en anpassad logotyp och webbläsarikon och anslut en personlig e-post för registrering, lösenord återställning och avisering.

Dashboard Editor

Bygg snabbt och enkelt snygga dashboards med hjälp av vårt intuitiva gränssnittLäs mer »

Öppna API:er

Öppna REST-API:er för att kunna skicka data till Sensor-Online eller ansluta 3:e part sensorerLäs mer »

Larmhantering

Vid fel så skapas det automatiskt epost och SMS meddelande så du blir notifieradLäs mer »

Automatisk Payload Decoder

Portalen stödjer payload avkodning av mer än 300 populära sensorer från 70 världsledande tillverkare, fler decoders tillkommer ständigtLäs mer »

JS Skript Motor

Skapa JS skript som gör beräkningar, håller koll på regler och villkor. Mycket kraftfull funktionalitet.Läs mer »

Användarhantering

Bjud in nya användare, ge dem rättigheter och roller i portalen. Du kan ha hur många användare som helstLäs mer »

OEM/White label

Installera SensorOnline™ under ditt eget varumärke, logo samt domän namn. Ring för mer information.Läs mer »

Multi-tenant

Du kan ha obegränsat med individuella kundkonton i SensorOnline™. Dataåtkomst per kundkonto.Läs mer »

Sensorhantering

Lägg enkelt upp fler sensorer i det intuitiva användargränssnittet. Överskådlig presentation av sensordata och inställningarLäs mer »

Modbus TCP Slave

Inbyggd ModbusTCP slave för att servera trådlös sensordata till PLC och 3:e partssystem.Läs mer »

MQTT Broker

Publik MQTT broker med automatisk MQTT forward funktion med autentiseringLäs mer »

OPC UA

Portalen stödjer kommunikation till överordnade system via OPC-UALäs mer »

Hämta din data hos nätleverantörer eller installera privat LoRaWAN server, dina 3 första sensorer är gratis.
-Ring 0500 6000 22 för instruktioner

Vi jobbar med dessa leverantörer och stödjer payload avkodning och funktionalitet till 100% i Sensor-Online

En webbaserad IoT portal.
Sensor-Onlineär en öppen IoT portal som stödjer de flesta LoRaWAN sensorer som finns på marknaden men även en mängd andra sensorer och mätinstrument som kommunicerar på andra sätt, detta ger dig större frihet att välja just de instrument och sensorer som passar ditt applikationsbehov. Gemensamt är att sensorerna är utrustade med ett modem som sänder mätdata trådlöst via NB-IoT, LoRaWAN, SigFox och Internet. Du kommer åt all din mätdata via en vanlig webbläsare på en dator, läsplatta eller smartphone. Du kan också ställa in larmvillkor som automatiskt skickar e-post eller sms till ansvariga personer om ett mätvärde går utanför tillåtna gränser, eller om ett driftavbrott skulle uppstå.

Sensorer med fjärrstyrning aka relämoduler
LoRaWAN  klass ‘C’ moduler går att fjärrstyra fullt ut via Sensor-Online. Använd tryckknappar på din dashboard,  tidkanaler eller skriptkod som kontrollerar villkor och skickar sk. downlinks till relämodulen för styrning av t.ex. pumpar, fläktar, grindar, belysning …

Nå din data var du än är, dygnet runt
Sensor-Online webbportal  kräver varken installation eller nedladdning av programvara till din lokala dator. Din aktuella sensordata finns alltid tillgängliga online via en vanlig webbläsare och som kan på ett säkert sätt delas i realtid med andra i projektet. Du kan själv enkelt skapa användare med olika behörighetsnivåer. I det webbaserade mätsystemet finns också omfattande funktioner för analys och rapportgenerering av mätdata.

Säker drift och datalagring
Alla mät och händelsedata avkodas och lagras kontinuerligt i en säker databas med daglig backup. Du behöver inte själv hantera hårddiskar eller backuprutiner, dina mätdata finns alltid tillgängliga i ett system som uppfyller alla tänkbara säkerhetskrav.

Dataexport och integration med 3:e part

Fullständig restAPI med + 100 endpoints för att utbyta data med webbapplikationer på ett säkert och standardiserat sätt. Vi stödjer också populära protokoll som MQTT, Modbus TCP och Kepware ServerX. Drivrutin finns mot 250 välkända SCADA/PLC system som t.ex. Webport, Kentima, VA-operatör, Cactus, Siemens, Mitsubishi, Rockwell m.fl.

 

ETT SYSTEM DU HAR RÅD MED.
-Låg startkostnad.-Ingen bindningstid

Vilka användningsområden finns det sensorpaket till

Lista över användningsområden för trådlösa sensorer

Access Monitoring
Agricultural Monitoring
Apartment Property Management
Art Gallery Light and Temperature Monitoring
Bank Owned Property Monitoring
Bed Bug Extermination Temperature Monitoring
Beer Cooler Temperature Monitoring
Boat Bilge Pump Monitoring
Boiler Temperature Monitoring
Cold Chain Monitoring
Cold Weather Protection
College Dormitory Monitoring
Commercial Plumbing Monitoring
Commercial Property Management and Monitoring
Commercial Refrigeration Monitoring
Construction Equipment Monitoring
Convenience Store Management
Crawl Space Monitoring
Dairy Cooler Temperature Monitoring
Data Center Temperature Monitoring
Deli Food Cooler Temperature Monitoring
Environmental Monitoring Solutions for Wood Floor Maintenance
Facility Monitoring
Farm to Fork Monitoring
Fleet Management
Food Service Temperature Monitoring
Foreclosed Property Management
Frozen Pipes
Greenhouse Monitoring
Grocery and Cold Chain Monitoring
Heating and Cooling System Monitoring
Ice Maker Temperature Monitoring
Ice Freezer / Cooler Temperature Monitoring
Industrial Pressure Sensors and Monitoring
Inventory Tracking
K9 Unit Temperature Monitoring
Laboratory Monitoring
Life Cycle Monitoring
Livestock / Cattle Tracking and Monitoring
M2M – Machine to Machine Solutions
Medical Refrigerator Temperature Monitoring
Mobile Refrigeration
Morgue Temperature Monitoring
Mortuary Cooler Temperature Monitoring
Museum Light Exposure Monitoring
Organ and Tissue Transplant Cooler Monitoring
Parking Garage Monitoring
Pet Kennel Temperature Monitoring
Pharmaceutical Refrigeration Temperature Monitoring
Production Line Monitoring
Refrigerated Trailer Temperature Monitoring
Remote Monitoring For Business
Remote Property Monitoring
Remote Second Home Monitoring
Remote Temperature Monitoring
Rental Tool and Equipment Tracking
Resort Boiler and Water Heater Monitoring
School Cafeteria Cooler Temperature Monitoring
Server Room Temperature Monitoring
Service Verification Tracking and Monitoring
Smart Power Monitoring
Storage Unit Monitoring
Street Light Monitoring
Structural Monitoring
Student Housing Monitoring
Sump Pump Monitoring
Supermarket Food Temperature Monitoring
Temperature Monitoring
Toilet Water Leak Notification
Traffic Monitoring
Vacant Property Monitoring
Vacation Home Monitoring
Vehicle / Traffic Counting
Walk-In Cooler Temperature Monitoring
Warehouse Monitoring
Wastewater Monitoring
Water Heater Monitoring
Water Leak Detection
Wine Storage Monitoring

Sensortyper till din applikation

Vi gör det enkelt, våra sensorer kan grupperas i 3 kategorier

MILJÖSENSORER 

Mät och logga ett brett utbud av miljöförhållanden som t.ex.temperatur, luftfuktighet, CO2 m.fl

Miljösensorer

Temperatursensor med extern sensor
Temperatursensor med inbyggd sensor
Vatten temperatur
Thermoelement -200 till +1200 grader
Temperatursensor PT100 / PT1000
Temperatursensor NI1000
Vattenläckage
Vattenläckage med sensorkabel
Fukt i konstrutioner
Ljusmätare (LUX)
Ljussensor(LUX)
Koldioxid sensor(CO2)
Kolmonoxid (CO)
Hydrogen Sulfide (H2S)
Tryckgivare – 0-300 bar
Kompassriktning
Accelerometer 6 axlar
Differenstryck luft
Lufthastighet
Vätskenivåer
Nivåer i kärl
Nivåer i tankar
Luftkvalitet sensorer
Termostat

KRAFTSENSORER

Övervaka strömförbrukning och maskiners status,  mätarställning, spänningsdetektering m.fl

Sensorer för elsignaler

0-20 mA signal strömmätning
0-200 VDC spänningsmätning
1-240 VAC spännings detektion
Pulsräknare
Resistansmätare
0-600 A strömmätning aktiv effekt 1 och 3 fas
0-600 A strömmätning reaktiv effekt 1 och 3 fas

RÖRESENSORER

Upptäck rörelse, vibrationer och aktivitetsförhållanden, G-kraftsensor, vibration m.fl

Rörelse sensorer

Advancerad vibrations mätare
Vibration Meter
Rörelse detektor
Öpen & Stängd detektering (DI)
Digital ingångsmodul 0-32 VDC
Stöt sensor
Tilt Sensor
G-Force Snapshot
Aktivitets detektor
Ultrasonic Sensor för nivåmätning
Magnet Detektion
Knapptryck sensor
GPS sändare för gods

GPS sändare för fordon

Ring oss så diskuterar vi IoT, -portal, sensorer, mätning, övervakning, loggning !

Contact us / Book a demo