Sensor-Online den öppna IoT portalen

Sensor Online, den öppna IoT portalen. Visualiseringsportalen är flexibel, skalbar och med alla de funktioner du behöver. Portalen kan ansluta sig mot vilket LPWAN nätverk som helst. Kör mjukvaran i dina egna servrar eller i våra. SensorOnline portalen kan integreras med SigFox cloud, TTN ( thethingsnetwork), Actility IoT Platform, Chirpstack, GothardP Lorawan-server, Stadshubsalliansen, Netmore, Blink,…

Details

Övervakning och larm

Loggning dygnet runt. Övervakning och larmfunktion är nyckeln till ett väl fungerande mätsystem. Larm hjälper dig att drastiskt minska eventuella skador på eller förluster av prover till följd av bristande interna förhållanden. När de faktiska förhållandena avviker mot dina specifikationer utlöses ett larm. Sensor-online kan då vägleda dig att vidta rätt åtgärder. Alla åtgärder loggas och sparas…

Details