1. Home
  2. Docs
  3. Sensor_Online Manual
  4. Funktioner
  5. Registrera applikationer

Registrera applikationer

Skapa en eller flera applikationer, en applikation kan innehålla en eller flera sensorer. En applikation är alltså ett sätt att sortera sensorer.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?