1
Antal lägenheter
2
Antal nyttigheter
1
Antal Elmätare
Total